Social Cloud Learning
Samenwerkend en communicerend

Wilt u uw leerlingen/studenten effectief en efficiënt laten leren
Wij maken voor u een plan en scholen de trainers/docenten.

Het is eenvoudiger dan men u vaak wilt laten geloven.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Visie op leren

Lerenden worden voor een groot deel gedreven door sociale motieven. Leren gaat het best als de je samen kunnen werken aan oplossingen en samen successen kunt delen.

Dat kan goed als men fysiek in dezelfde ruimte zit. Voor de overige leertijd moet je die leerkracht ook proberen te benaderen en dat doe je door de juiste ICT middelen op de beste manier in te zetten.

Visie op ICT 

Met de op dit moment beschikbare technieken is toegang tot internet al voldoende om een succesvolle leeromgeving te realiseren. 

Grote ICT afdelingen en software producenten werpen onnodige en kostbare blokkades op .

Het is niet denkbeeldig  dat een besparing van 70% op de kosten van ICT voor onderwijsdoeleinden te realiseren is.Practice what you preach

Wij adviseren Google Apps en gebruiken die dus zelf ook. Deze site is gemaakt met Google sites, een onderdeel van Google Apps ®.

Dat leidt misschien niet tot de meest 'flitsende' site maar heeft wel praktische gevolgen.

Zo hebben we deze site samen en in slechts enkele uren, en dus tegen minimale kosten,  online gekregen.