Home

Social Cloud Learning

Samenwerkend en communicerend

Wilt u uw leerlingen/studenten effectief en efficiƫnt laten leren?

Wilt u uw eigen leerplatform (online-leeromgeving) voor uw studenten?

Wij maken voor u een plan, scholen de trainers/docenten en beheren uw platform.

Het is eenvoudiger dan men u vaak wilt laten geloven.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Onze visie op leren

Leren wordt gestimuleerd door sociale motieven. Leren gaat het best als de je samen kunnen werken aan oplossingen en samen successen kunt delen.

Dat kan goed als men fysiek in dezelfde ruimte zit. Voor de overige leertijd moet je die leerkracht ook proberen te benaderen en dat doe je door de juiste ICT middelen op de beste manier in te zetten.

Onze visie op ICT

Toegang tot internet is voldoende om een succesvolle ICT- leeromgeving te realiseren.

Een eigen leerplatform is daarbij de sleutel. De keuze van dit platform is bepalend voor het leerrendement maar ook voor de doelmatigheid van uw organisatie.

Het is niet denkbeeldig dat een besparing van 70% op de kosten van ICT voor onderwijsdoeleinden te realiseren is.

Lees meer over het leerplatform